Tag: iPhone 12

iPhone 12 Apple ก้าวไปสู่ ​​5GiPhone 12 Apple ก้าวไปสู่ ​​5G

Apple ยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 จะเป็นเครื่องแรกที่ทำงานบนเครือข่าย 5G ที่เร็วขึ้น บริษัท ยังได้ขยายขอบเขตการใช้งานเพื่อเพิ่มรุ่น “Mini” ใหม่ที่มีหน้าจอขนาดเล็กลง 5.4 นิ้ว