Tag: ข่าวภาพยนตร์

ข่าวภาพยนตร์ จิตวิญญาณของพิกซาร์คือ ‘ความสับสนที่งดงาม’ข่าวภาพยนตร์ จิตวิญญาณของพิกซาร์คือ ‘ความสับสนที่งดงาม’

แอนิเมชั่นล่าสุดจากผู้สร้าง Inside Out และ Up ให้ความสำคัญกับความหมายของชีวิต มันสวยงาม แต่ล้มเหลวในการเข้าถึงเป้าหมาย Nicholas Barber ให้เหตุผล