Category: Technology News

iPhone 12 Apple ก้าวไปสู่ ​​5GiPhone 12 Apple ก้าวไปสู่ ​​5G

Apple ยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 จะเป็นเครื่องแรกที่ทำงานบนเครือข่าย 5G ที่เร็วขึ้น บริษัท ยังได้ขยายขอบเขตการใช้งานเพื่อเพิ่มรุ่น “Mini” ใหม่ที่มีหน้าจอขนาดเล็กลง 5.4 นิ้ว

เทคโนโลยี นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการบินหรือไม่?เทคโนโลยี นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการบินหรือไม่?

การบินเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุด แต่สายการบินขนาดเล็กของแคนาดาสามารถแสดงวิธีการบินที่ดีกว่าสำหรับโลกให้กับอุตสาหกรรมนี้ได้หรือไม่?

นวัตกรรมบ้าน ชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบ พลิกโฉมวงการนวัตกรรมบ้าน ชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบ พลิกโฉมวงการ

นวัตกรรมบ้าน ในปัจจุบันนี้นั้นต้องยอมรับเลยว่า มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากในเรื่องของการสร้าง ที่อยู่อาศัยเพราะเป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนชาวไทยที่อยากจะลงหลักปักฐานและสร้างครอบครัวกัน ก็เรียกได้ว่าเป็นค่านิยม ในการสร้างบ้านขึ้นมาโดยในตอนนี้มีหลากหลายโครงการที่มีการแข่งขันกัน เพื่อที่จะสร้างให้เสร็จและรวดเร็วทันใจ ตามที่ถูกกำหนดเอาไว้ จึงทำให้ในส่วนของโลกการก่อสร้าง จึงพัฒนาตามไปด้วยนั่นเอง