Category: Healthy News

สุขภาพ : อาการปวดท้องบอกโรคอะไรสุขภาพ : อาการปวดท้องบอกโรคอะไร

อาการปวดท้อง อาจเป็นแค่อาการเบสิก แต่อย่านึกว่าเป็นแล้วก็หายไม่อันตราย เพราะ บางรายปวดท้องเป็นประจำแต่ละเลยสุขภาพ ซึ่งจริง ๆ แล้ว อาการปวดท้อง อาจเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายที่ควรจะไปพบแพทย์ได้แล้ว

ประโยชน์ของไข่ ปริมาณการกินที่เหมาะสมกับสุขภาพประโยชน์ของไข่ ปริมาณการกินที่เหมาะสมกับสุขภาพ

ไข่ป็นอาหารธรรมดาที่ให้ประโยชน์แบบไม่ธรรมดา เพราะแทบทุกบ้านจะมีติดไว้เพื่อให้อุ่นใจและมั่นใจว่าจะมีอะไรกินแน่นอน ไข่สามารถกินได้ทั้งในยามป่วยและยามสบายดี โดยเฉพาะเมื่อต้องการเพิ่มพลัง ไข่ก็เป็นตัวเลือกที่จะต้องติดอันดับต้นๆ