Day: April 7, 2021

รีวิว Willy’s Wonderland – หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่งรีวิว Willy’s Wonderland – หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง

รีวิว Willy’s Wonderland – หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง ชายที่ถูกจ้างให้มามาทำงานเป็นภารโรงทำความสะอาดร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่มีหุ่นยนต์ร้องเล่นเต้นรำ โดยหารู้ไม่ว่าสถานที่แห่งนี้ตอนกลางคืน หุ่นพวกนี้มันจะมีชีวิตและออกมาสังเวยชีวิตมนุษย์ แต่ภารโรงคนนี้หาได้สนไม่ เพราะเขาคือชายสุดโหดที่ทางเลือกไม่ใช่การหนี แต่คือการไล่ฆ่าหุ่นพวกนั้นเช่นกัน